27. březen 2022

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (20.3. – 26.3.2022) nás ovlivňovala mohutná tlaková výše, která přinesla suché, slunečné a teplé počasí. Podle předpokladu se na drtivé většině území neobjevovaly srážky s výjimkou severního okraje republiky, kde se objevily lokálně úhrny do 5 mm za týden. Teploty vzduchu postupně rostly se svým vrcholem ve středu, kdy byly maxima i okolo 20°C. Poté se nám mírně ochladilo, ale stále byly denní teploty mezi 15-20°C.
Suchý a teplý březen vesměs končí díky očekávanému charakteru počasí s větším poklesem teplot a nárůstem množství srážek.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden opět prohloubila a situace zůstává nadále vážná. Silná intenzita sucha se vyskytuje na více než 80 % území republiky. Oproti zbytku republiky je na tom lépe jižní Morava, ale je nutné si uvědomit, že se jedná o odchylku od dlouhodobého průměru.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se minulý týden mírně prohloubila. I nadále zůstávají tři větší lokality - na Jesenicku, kde je sledováno až extrémní sucho, oblast v Polabí a Krkonošsko. Dále je sledováno počínající až výrazné sucho na většině území ČR.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na 92 % území (půdní profil 0–100 cm).


Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden mírně prohloubil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) je sledován deficitní stav o více než 20 mm. V Podkrušnohoří, místy v Polabí a v jižních Čechách je sledován ještě výraznější deficit.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se oproti předchozímu týdnu mírně snížil, na většině území převažuje deficitní stav. V Jeseníkách a v Polabí je situace horší, zatímco na jižní Moravě je stav kladný.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ na většině území republiky převažuje stav podnormální vodnosti až stav “sucho”.
V celém profilu do 1 m se k 27. 03. vyskytuje deficit na cca 97 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 71 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na 17 % je záporná odchylka o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem snížilo na většině území.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje relativní nasycení na úrovni 20–70 %. Nižší stav je sledován v severozápadních Čechách, kde je stav pod bodem snížené dostupnosti. V hraničních oblastech převládá vyšší nasycenost, zatímco v nižších nadmořských výškách je nasycení nižší.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách. Nižší stav je sledován na jihozápadní a jižní Moravě, Jesenicku, v Podkrušnohoří, v jižních Čechách a v Polabí.

Dopady na vegetaci: Na počátku vegetační sezóny je na většině území vegetace v příznivém stavu a v některých oblastech je mírně napřed oproti průměru. Důležitým prvkem v nadcházejícím období bude dostupnost vody.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 20.03. Zprávy 186 zpravodajů z 60 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
Ve 14 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v 19 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Šest okresů očekává ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav –„velmi sucho“ (39 % hlášení) až stav spíše sušší bez dopadů (33 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako sušší (37 % hlášení) až mírně vlhký (31 % hlášení).
V minulém týdnu byly zaznamenány srážky, ale nebyly nijak výrazné. Vysoké teploty, silný vítr a mráz vysušuje i nadále povrch půdy. Stav půdy je na většině míst ve špatném stanu při vstupu do vegetační sezóny. V některých místech rostliny nadále vegetují a nemají sílu se probudit ze zimního klidu. Zima chudá na srážky a na sníh neposkytla vhodné podmínky pro vstup do nové sezóny. Respondenti na většině míst hlásí nepříznivý začátek sezony a panují obavy z dalšího vývoje.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 20. 03. V šesti hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na větší části území pokračoval pokles vlhkosti půdy ve vrstvě 0-30 cm, ve 30-100 cm byly změny vlhkosti malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 23 % stanic, v 10 až 50 cm je na 16 % stanic a v 50-100 cm na 7 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 4 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 14 % stanic a v 50-100 cm na 22 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především na jihu Moravy, středních a jižních Čechách a v Poohří, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (20.3. – 26.3.2022) nás ovlivňovala mohutná tlaková výše, která přinesla suché, slunečné a teplé počasí. Podle předpokladu se na drtivé většině území neobjevovaly srážky s výjimkou severního okraje republiky, kde se objevily lokálně úhrny do 5 mm za týden. Teploty vzduchu postupně rostly se svým vrcholem ve středu, kdy byly maxima i okolo 20°C. Poté se nám mírně ochladilo, ale stále byly denní teploty mezi 15-20°C. V noci bývalo docela chladno s minimem na -5 až -1°C. Větrné počasí bylo hlavně uplynulou neděli (20.3.2022), pak po zbytek dne spíše vládly průměrné denní rychlosti vzduchu do 2 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 28.3.2022) nás bude ovlivňovat hlavně frontální rozhraní, které bude více postupovat přes střední Evropu. To přinese srážky a studený vzduch od severu. Od středy se začnou častěji objevovat srážky nad našim územím a ty budou pokračovat i během dalšího roku. V dalších 10 dnech čekáme úhrny nejčastěji okolo 15-30 mm. V místech s intenzivnější a četnější srážkou dokonce 30-60 mm za 10 dnů. To by mělo být hlavně na Ostravsku a Šumavě. Od středy včetně se nám začne citelně ochlazovat. Od čtvrtka do konce týdne čekáme maxima jen do 5°C a není vyloučeno i sněžení. Noční teploty budou většinou okolo bodu mrazu, ale na konci spadnou i hlouběji pod tuto hodnotu (až -5°C). Díky očekávaným srážkám dojde ke zmírnění půdního sucha a to hlavně v povrchové vrstvě do 40 cm. Na hlubší vrstvy nebude mít zatím tato perioda výrazný vliv. V současné době je snížená půdní vlhkost na 90 % území republiky. K počátku dubna se tato plocha sníží na 60 % a prakticky zmizí výjimečné až extrémní sucho. Poté očekáváme mírné opětovné zhoršení.
Střednědobý výhled do 13. dubna předpokládá, že chladná perioda vydrží od středy až do 5 či 9. dubna. Poté se postupně začne oteplovat na průměrné hodnoty, tedy na maxima okolo 10-13°C a minima na hranicí 5°C. Po celé období se budou vyskytovat častěji přeháňky, než tomu bylo v březnu.
Dlouhodobá předpověď do 5. května předpokládá, že během dubna bude převažovat teplotně i srážkově průměrné počasí.
Suchý a teplý březen vesměs končí díky očekávanému charakteru počasí s větším poklesem teplot a nárůstem množství srážek.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.