The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

Procento zasaženého území vybranými kategoriemi sucha

Graf vývoje sucha za poslední 2 měsíce s výhledem na dalších 9 dní podle modelu ECMWF v profilu 0–100 cm. V grafu jsou zobrazeny všechny stupně síly sucha a jejich prostorové zastoupení v rámci republiky. Lze tedy přehledně sledovat jak se sucho v poslední době vyvíjelo a i jaký bude jeho následující trend.

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 24. 02. 2024 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 18. 02. 2024 do neděle 24. 02. 2024 ráno)


Shrnutí:
V uplynulém týdnu (18.2 – 24.2.2024) k nám proudil hlavně vlhčí vzduch od západu. To znamenalo, že každý den se objevil na území republiky někde déšť. Vyšší úhrny byly hlavně v Krkonoších, Jeseníkách a Orlických horách. Místy zde napršelo i více než 50 mm/týden. Na zbytku území republiky byly zaznamenány úhrny okolo 5-20 mm/týden. Denní maximální teploty byly mezi 7-12°C.
Výrazné jarní počasí bude nadále pokračovat. V dalších 10 dnech budou velmi nadprůměrné teploty vzduchu a přitom i menší množství srážek. Půdní vlhkost bude postupně klesat v povrchové vrstvě, ale bude stále hodně vysoká. Místy se může dostat sice pod obvyklé hodnoty, ale bez většího vlivu.

JAK PRACOVAT S MAPAMI?
Portál InterSucho přináší několik typů informací o suchu a jeho dopadech, které je třeba vyhodnocovat ve vzájemných souvislostech. Úvodní mapy Intenzity sucha a Deficitu zásoby vo0dy představují anomálii zásoby vody v půdě od stavu obvyklého v daném místě mezi lety 1961–2010. Oproti tomu mapa Nasycení půdy představuje odhad fyzické suchosti/vlhkosti půdy v daném pixelu a lze ji ověřit v terénu. Pro interpretaci, jak je dané nasycení půdy v daném místě obvyklé, je nutné použít odchylku od obvyklého stavu (tedy první dvě mapy). Zbývající mapy pak zachycují dopady sucha na stav vegetace a jednotlivé plodiny. Dopady sucha jsou vždy důsledkem kombinace absolutního nedostatku půdní vláhy, ale také její anomálnosti.

Intenzita sucha
Upozornění: Denně jsou aktualizované mapy v části Předpověď, ostatní mapy zachycují obvykle situaci v neděli ráno a k tomuto času se váže i text.
INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) a V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se vyskytuje sporadicky v pohraničních pohořích České republiky.
Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo na většině území k mírnému zvýšení vlhkosti půdy ve vrstvě 0-40 cm. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 a 10-50 cm na žádné stanici a v 50-100 cm na 12 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 77 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 81 % stanic a v 50-100 cm na 32 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách na severu území, nižší především na jihu Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu
V uplynulém týdnu (18.2 – 24.2.2024) k nám proudil hlavně vlhčí vzduch od západu. To znamenalo, že každý den se objevil na území republiky někde déšť. Vyšší úhrny byly hlavně v Krkonoších, Jeseníkách a Orlických horách. Místy zde napršelo i více než 50 mm/týden. Na zbytku území republiky byly zaznamenány úhrny okolo 5-20 mm/týden. Denní maximální teploty byly mezi 7-12°C. V noci se k bodu mrazu dostávaly spíše sporadicky a častěji se pohybovaly mezi 3-6°C. Větrnější počasí nás zasáhlo hlavně v pondělí a ve čtvrtek.