10. duben 2022

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (3.4. – 9.4.2022) nás ovlivňovaly přechody frontálních systémů. To přineslo i častější srážky, které se vesměs každý den objevovaly někde na území republiky. Celkově spadlo více srážek v Čechách (cca 10-25 mm/týden) než na Moravě (cca 5-15 mm/týden). Nejvyšší úhrny i přes 60 mm za týden byly zaznamenány v Krkonoších a na Šumavě. Teploty vzduchu nám postupně rostly a svého maxima dosáhly ve čtvrtek (15-18°C), poté se ochladilo.
V dalších 10 dnech nemá příliš pršet a tím pádem půdní sucho se nám začne pomalu opět rozvíjet. Z dlouhodobého hlediska se čekají v dubnu a květnu spíše průměrné teploty bez velkých srážek, ale zde samozřejmě převažuje velká nejistota.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden zásadně zlepšila. Sucho je sledováno spíše v jižní části republiky a to v jižních Čechách na Táborsku a poté na jižní Moravě a na Hané. Menší oblast je sledována také v Polabí. Je sledováno počínající až výrazné sucho.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se minulý týden mírně zlepšila, ale ne tak razantně jako v povrchové vrstvě. I nadále zůstávají větší lokality - na Jesenicku, kde je sledováno až extrémní sucho, oblast v Polabí, Krkonošsko a také oblasti v jižních Čechách. Dále je sledováno počínající až výrazné sucho.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden mírně zlepšil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) je sledován deficitní stav o více než 5 mm. Horší situace je však v jižní části republiky. V severních a západních Čechách je místy sledován i stav lepší než je pro tuto část roku obvyklé.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se oproti předchozímu týdnu v podstatě nezměnil. Neutrální stav se nyní začal vyskytovat v pohraničních horách. V Jeseníkách a v Polabí je situace horší, zatímco na jižní Moravě je stav kladný.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ na většině území republiky převažuje stav podnormální vodnosti až normální vodnosti. Normální až nadnormální vodnost je sledována v severních pohraničních horách a v západních Čechách.
V celém profilu do 1 m se k 10. 04. vyskytuje deficit na cca 68 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 34 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na 4 % je záporná odchylka o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně zvýšilo na většině území.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje relativní nasycení na úrovni 40–90 %. Nižší stav je sledován v severozápadních Čechách, kde je stav pod bodem snížené dostupnosti. Poté nižší stav je sledován na jižní a střední Moravě. V hraničních oblastech převládá vyšší nasycenost, zatímco v nižších nadmořských výškách je nasycení nižší.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách. Nižší stav je sledován na jihozápadní a jižní Moravě, v jižních Čechách a v Polabí.

Dopady na vegetaci: Na počátku vegetační sezóny byla na většině území vegetace v příznivém stavu a v některých oblastech byla mírně napřed oproti průměru. Nyní můžeme sledovat na východní Moravě, místy v jižních Čechách, Polabí a na Plzeňsku mírně horší kondici vegetace než je pro tuto dobu obvyklé. Důležitým prvkem v nadcházejícím období bude dostupnost vody.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 03.04. Zprávy 225 zpravodajů z 66 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V 16 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v 18 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Čtyři okresy očekává ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav –„velmi sucho“ (42 % hlášení) až stav spíše sušší bez dopadů (41 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (40 % hlášení) až sušší (34 % hlášení).
Vysoké teploty a silný vítr v posledních týdnech vysušoval povrch půdy. Minulý týden na většině míst byly zaznamenány dlouho očekávané srážky. Stav půdy se mírně zlepšil při vstupu do vegetační sezóny. Zima chudá na srážky a na sníh neposkytla vhodné podmínky pro vstup do nové sezóny. Respondenti na většině míst hlásí nepříznivý začátek sezony a panují obavy z dalšího vývoje.
Podrobnější informace si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 03. 04. V šesti hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny, v pelhřimovském okrese jsou hlášeny počínající projevy sucha na dřeviny.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na větší části území vlivem srážek došlo k růstu vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm, ve 20-100 cm byly změny vlhkosti malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 7 % stanic, v 10 až 50 cm je na 17 % stanic a v 50-100 cm na 7 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 18 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 14 % stanic a v 50-100 cm na 21 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (3.4. – 9.4.2022) nás ovlivňovaly přechody frontálních systémů. To přineslo i častější srážky, které se vesměs každý den objevovaly někde na území republiky. Celkově spadlo více srážek v Čechách (cca 10-25 mm/týden) než na Moravě (cca 5-15 mm/týden). Nejvyšší úhrny i přes 60 mm za týden byly zaznamenány v Krkonoších a na Šumavě. Teploty vzduchu nám postupně rostly a svého maxima dosáhly ve čtvrtek (15-18°C), poté se ochladilo. V sobotu byly maxima na 7-10°C. Noční teploty pod bodem mrazu byly převážně v neděli a pondělí. Uplynulý týden můžeme hodnotit jako větrný, kdy průměrné denní rychlosti byly často nad 4 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 14.2.2022) bude pokračovat spíše západní proudění, které přinese častější přechody frontálních systémů. Nejvíce srážek by mohlo být ve středu a ve čtvrtek, poté v první polovině příštího týdne, ale to je samozřejmě ještě nejisté. V tomto týdnu tedy nejvíce naprší okolo 5-10 cm za týden, ve středních a vyšších polohách to bude 15-30 mm. Sněžení bude prakticky jen na horách, kde čekáme mezi 10-15 cm nového sněhu, více by pak zde mohlo nasněžit až příští týden. Maximální teploty se budou pohybovat okolo 5-10°C s tím, že ve čtvrtek by mělo být nejtepleji. Noční teploty nebudou příliš klesat pod bod mrazu a naopak se udržovat na 0-5°C. Půdní vlhkost se bude díky srážkám během středy a čtvrtka aspoň na části území doplňovat převážně ve svrchní vrstvě půdy. Větší odchylka bude zůstávat hlavně v jižních Čechách a na závětrné straně Krušných hor. Půdní vlhkost se bude nadále snižovat i na jižní Moravě, ale zatím nebude vybočovat z obvyklých hodnot pro toto období.
Střednědobý výhled do 2. března předpokládá většinou nadprůměrné či průměrné teploty vzduchu. Ty nadprůměrné by měly být hlavně do konce tohoto týdne. Poté budou již blízko dlouhodobým hodnotám. Denní teploty se budou vyskytovat často mezi 5-10°C a noční lehce nad bodem mrazu. Tedy nečekáme zatím žádné mrazivé počasí. Srážek celkově nebude příliš mnoho.
Dlouhodobá předpověď do 28. března předpokládá v týdenních odchylkách, že budou všechny týdny teplotně nadprůměrné. Srážkově v tomto typu výhledu není pozorován jasný signál, spíše půjde o průměrné srážky s výjimkou JM kraje, která by měla mít spíše podprůměrné množství.
Pokračuje prakticky předpokládaný typ počasí jako v předpovědi z minulého týdne. Tedy krátkodobý i dlouhodobý výhled předpokládají většinou teplotně nadprůměrné či průměrné období s menším či normálním úhrnem srážek. To není příliš dobrá vyhlídka s ohledem na půdní sucho.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.