Kniha Sucho v českých zemích

Kniha Sucho v českých zemích

 Komplexní a detailní pohled na problematiku sucha přináší unikátní kniha SUCHO V ČESKÝCH ZEMÍCH: MINULOST, SOUČASNOST, BUDOUCNOST

Kniha vznikla díky spolupráci několika vědeckých týmu a přináší tak komplexní pohled na problematiku sucha.

Publikace mapuje výskyt sucha v minulosti pomocí dokumentárních pramenů, letokruhů stromů či s využitím řady indexů sucha. Speciálně se analyzuje půdní vlhkost, hydrologické sucho a nejvýraznější suché epizody za posledních 500 let. V knize naleznete kvalitně zpracované nedávné období (od roku 1961) do současnosti právě s ohledem na výskyt a trend suchých epizod. Rovněž jsou studovány synoptické příčiny sucha, vliv vybraných klimatotvorných faktorů na sucho a změny ve využití ploch se zřetelem k suchu v krajině. Samostatně jsou v knize popsány dopady sucha na různé sektory (zemědělství, lesnictví či vodní hospodářství).

Knihu si můžete volně stáhnout ve formátu pdf.

Editory knihy jsou prof. Rudolf Brázdil a prof. Miroslav Trnka, za kterými stojí rozsáhlý tým vědců, kteří se na vzniku knihy podíleli. Publikace získala v létě roku 2016 Cenu Josefa Hlávky za rok 2015 v kategorii vědecké literatury a v oblasti věd o neživé přírodě. S cenou byla spojena finanční odměna 50 tisíc Kč, která byla v celé výši věnována na výstavbu lanové pyramidy pro děti v SOS dětské vesničce v Brně Medlánkách.

Ohlasy v médiích: rozhovor z 2. října 2015 s prof. Miroslavem Trnkou ve Studiu 6 ČT24 se odvíjel od právě vydané knihy Sucho v českých zemích: minulost, současnost, budoucnost.

Citace knihy: Brázdil, R., Trnka, M. a kolektiv (2015): Historie počasí a podnebí v českých zemích XI: Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost. Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, v.v.i., Brno, 402 s. ISBN 978-80-87902-11-0.