13. únor 2022

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (6.2. – 12.2.2022) přes nás přecházelo více frontálních systémů. Nejvíce srážek pak spadlo uplynulou neděli (6.2.2022). Celkově jsme ale příliš srážek nezaznamenali. V nižších polohách buď nepršelo, nebo jen v řádu několika milimetrů za týden. Na Českomoravské vrchovině to pak bylo okolo 10 mm za týden a nejvíce pak bylo naměřeno srážek na horách, například v Krkonoších až 100 mm za týden. Sníh se pak objevoval hlavně v neděli a pondělí, ale zase převážně v horských oblastech. Ke konci týdne ležel sníh prakticky jen ve vysokých nadmořských výškách, v Krkonoších a Beskydech více než 100 cm. Teploty vzduchu se pohybovaly nejčastěji mezi 3-6°C během dne. Čtvrtek byl nejteplejší den, kdy většina území republiky dostala až nad 10°C a lokálně bylo i 14°C.
Pokračuje prakticky předpokládaný typ počasí jako v předpovědi z minulého týdne. Tedy krátkodobý i dlouhodobý výhled předpokládají většinou teplotně nadprůměrné či průměrné období s menším či normálním úhrnem srážek. To není příliš dobrá vyhlídka s ohledem na půdní sucho.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden výrazněji zvýšila. Silnější intenzita se nyní vyskytuje v Podkrušnohoří, Polabí, v jižních Čechách a v Pomoraví. Počínající až mírné sucho je sledováno místy na jižní Moravě, Plzeňsku a Ostravsku.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se minulý týden téměř nezměnila. I nadále zůstává jedna větší lokalita na Jesenicku, kde je sledováno až extrémní sucho. Dále je sledováno počínající až výrazné sucho v menších oblastech po ČR (Polabí a místy v Čechách).
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na 24 % území (půdní profil 0–100 cm). Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Deficit: STAV PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden mírně snížil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) začíná převažovat mírně deficitní stav. Mírný deficit je sledován místy v Polabí, Podkrušnohoří, Poodří a v Pomoraví.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se oproti předchozímu týdnu mírně snížil, na většině území převažuje deficitní stav. V Jeseníkách a v Polabí je situace horší, zatímco na jižní Moravě je stav kladný..
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ na většině území republiky převažuje stav normální až nadnormální vodnosti.
V celém profilu do 1 m se k 13. 02. vyskytuje deficit na cca 45 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 17 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na 2 % je záporná odchylka o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně snížilo na východě republiky a ve středních Čechách.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje relativní nasycení na úrovni 60–100 %. Nižší stav je sledován v severozápadních Čechách, kde je stav okolo bodu snížené dostupnosti. Na většině území však převládá vyšší nasycenost.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách. Nižší stav je sledován na jihozápadní Moravě, Jesenicku, v Podkrušnohoří a v Polabí.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 06.02. Zprávy 198 zpravodajů z 67 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V deseti okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v 18 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Čtyři okresy očekávají ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav –„normální spíše vlhčí“ (74 % hlášen) až stav spíše sušší bez dopadů (17 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako vlhký (36 % hlášení) až velmi vlhký (30 % hlášení).
V minulém týdnu na většině míst byly zaznamenány srážky, ať ve formě sněhu či deště. Stav půdy je na většině míst setrvalý a beze změn, krajina je ve vegetačním klidu. Na některých místech panují obavy ohledně vstupu do vegetační sezony, lednový měsíc byl poměrně chudý na srážky a půdní vláha není doplňována. Vítr v minulých dnech napomáhá k vysušování povrchu půdy. Podrobnější informace si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 06. 02. V osmi hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na větší části území klesla vlhkost půdy ve vrstvě 0-10 cm, ve 10-100 cm byly změny vlhkosti malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 8 % stanic, v 10 až 50 cm je na 7 % stanic a v 50-100 cm na 8 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 22 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 27 % stanic a v 50-100 cm na 19 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především na Znojemsku a v Poohří, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (6.2. – 12.2.2022) přes nás přecházelo více frontálních systémů. Nejvíce srážek pak spadlo uplynulou neděli (6.2.2022). Celkově jsme ale příliš srážek nezaznamenali. V nižších polohách buď nepršelo, nebo jen v řádu několika milimetrů za týden. Na Českomoravské vrchovině to pak bylo okolo 10 mm za týden a nejvíce pak bylo naměřeno srážek na horách, například v Krkonoších až 100 mm za týden. Sníh se pak objevoval hlavně v neděli a pondělí, ale zase převážně v horských oblastech. Ke konci týdne ležel sníh prakticky jen ve vysokých nadmořských výškách, v Krkonoších a Beskydech více než 100 cm. Teploty vzduchu se pohybovaly nejčastěji mezi 3-6°C během dne. Čtvrtek byl nejteplejší den, kdy většina území republiky dostala až nad 10°C a lokálně bylo i 14°C. Noční teploty se pohybovaly kolem bodu mrazu, ve středu až pátek byly noci mírně teplejší. Větrné počasí převládalo počátkem týdne (neděle až úterý).

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 14.2.2022) bude pokračovat spíše západní proudění, které přinese častější přechody frontálních systémů. Nejvíce srážek by mohlo být ve středu a ve čtvrtek, poté v první polovině příštího týdne, ale to je samozřejmě ještě nejisté. V tomto týdnu tedy nejvíce naprší okolo 5-10 cm za týden, ve středních a vyšších polohách to bude 15-30 mm. Sněžení bude prakticky jen na horách, kde čekáme mezi 10-15 cm nového sněhu, více by pak zde mohlo nasněžit až příští týden. Maximální teploty se budou pohybovat okolo 5-10°C s tím, že ve čtvrtek by mělo být nejtepleji. Noční teploty nebudou příliš klesat pod bod mrazu a naopak se udržovat na 0-5°C. Půdní vlhkost se bude díky srážkám během středy a čtvrtka aspoň na části území doplňovat převážně ve svrchní vrstvě půdy. Větší odchylka bude zůstávat hlavně v jižních Čechách a na závětrné straně Krušných hor. Půdní vlhkost se bude nadále snižovat i na jižní Moravě, ale zatím nebude vybočovat z obvyklých hodnot pro toto období.
Střednědobý výhled do 2. března předpokládá většinou nadprůměrné či průměrné teploty vzduchu. Ty nadprůměrné by měly být hlavně do konce tohoto týdne. Poté budou již blízko dlouhodobým hodnotám. Denní teploty se budou vyskytovat často mezi 5-10°C a noční lehce nad bodem mrazu. Tedy nečekáme zatím žádné mrazivé počasí. Srážek celkově nebude příliš mnoho.
Dlouhodobá předpověď do 28. března předpokládá v týdenních odchylkách, že budou všechny týdny teplotně nadprůměrné. Srážkově v tomto typu výhledu není pozorován jasný signál, spíše půjde o průměrné srážky s výjimkou JM kraje, která by měla mít spíše podprůměrné množství.
Pokračuje prakticky předpokládaný typ počasí jako v předpovědi z minulého týdne. Tedy krátkodobý i dlouhodobý výhled předpokládají většinou teplotně nadprůměrné či průměrné období s menším či normálním úhrnem srážek. To není příliš dobrá vyhlídka s ohledem na půdní sucho.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.