Kumulovaný stres

Trvání nedostatku vláhy v půdním profilu 0 až 100 cm. Mapy ukazují, zda za definované období (poslední půlrok, poslední 3 měsíce či od počátku roku) došlo ke snížení relativního nasycení půdy pod 50% a jak dlouho tento stav trval (vyjádřeno v procentech času za sledované období).