Intenzita sucha

Aktuální stav půdní vlhkosti vyjádřený v 7 bodové škále v kontextu vláhových poměrů v daném období mezi léty 1961-2010 v rozlišení 500 m.

 • Intenzita sucha - 5. červen 2022
 • Intenzita sucha - 29. květen 2022

  29. květen 2022

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (22.5. – 28.5.2022) nás ovlivnili hlavně studené fronty. Nejvíce srážek pak spadlo v úterý, ale deštivěji bylo i ve středu a v pátek, i když to neznamená, že všude. Nejvíce srážek spadlo v pásu od Znojma po Jeseníky. Zde byly zaznamenány úhrny většinou nad 25 mm, ale na Znojemsku dokonce i vyšší než 70 mm za týden. Naopak nejméně pršelo na naší západní i východní hranici, kde spadlo nejčastěji do 10 mm za týden. Denní maxima se v České republice pohybovaly okolo 20°C.
  Předpověď půdního sucha je na dalších 10 dnů silně nejistá, jelikož nás bude ovlivňovat srážková oblast od jihu a bude významně záležet, jak moc se dostane severně. Doporučujeme sledovat upřesňující předpovědi. Hlavní nejistota je hlavně na víkend a počátek příštího týdne.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 22. květen 2022

  22. květen 2022

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (15.5. – 21.5.2022) byly srážky hlavně v pondělí, úterý a v pátek. Více srážek bylo v Čechách a to lokálně i přes 40 mm za týden. Nejčastěji to bylo ale mezi 10-20 mm za týden. Na Moravě pršelo hlavně v Beskydech, na zbytku území bylo naopak srážek málo a to jen do 10 mm za týden. Teploty vzduchu byly jako na houpačce a několikrát atakovaly hranici 30°C, což nakonec se stalo až v pátek. V pondělí a ve čtvrtek se maxima zastavila těsně před touto hranicí. Naopak v úterý díky okluzní frontě bylo na většině území pod 20°C.
  V uplynulém týdnu jsme zaznamenali první letošní tropický den, který přišel zhruba o 10 dnů dříve než je obvyklé za posledních 60 let. Srážky byly hodně prostorově proměnlivé a více pršelo v Čechách. Výhled teplot až do prázdnin slibuje naopak průměrné hodnoty.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 15. květen 2022

  15. květen 2022

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (8.5. – 14.5.2022) jsme byli pod vlivem tlakové výše, díky které k nám proudil teplý vzduch. Na víkend se díky slabší zvlněné frontě opět mírně ochladilo, ale srážek jsme se příliš nedočkali. Na většině území republiky nepršelo, pouze lokálně se objevily intenzivní přeháňky s úhrny nad 10 mm. Plošně více srážek spadlo v jižních Čechách (do 10 mm za týden). Maximální teploty vzduchu rostly až do středy, kde na většině území republiky byl zaznamenán tzv. letní den (maximum nad 25°C). V nejteplejších místech bylo naměřeno i více než 29°C.
  Uplynulý týden byl teplotně nadprůměrný a srážky byly většinou jen lokální a na většině území nezapršelo. Díky tomu se půdní sucho dále rozvíjelo a v dalších 10 dnech čekáme mírné zhoršování.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 8. květen 2022

  8. květen 2022

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (1.5. – 7.5.2022) jsme byli pod vlivem nevýrazného tlakového pole, což znamenalo velmi proměnlivé počasí s ohledem na oblačnost a srážky během dne. Často se objevovaly intenzivní, ale pouze lokální srážky, u kterých nelze předpovědět, kdy a kde se přesně objeví. Srážky se tedy objevovaly každý den, ale většinou jen na menším území. Nejvíce srážek spadlo v jižních Čechách a na Vysočině a to až okolo 40 mm za týden. Nejméně naopak na severozápadě Čech, kde většinou vůbec nepršelo. Na zbytku území republiky se jednalo o úhrny převážně do 10 mm za týden. Maximální teploty vzduchu se pohybovaly po většinu týdne okolo 18-21°C.
  V dalších 10 dnech je velké riziko prohloubení půdního sucha, které by postihlo prakticky celou republiku. Zásadní budou srážky ze čtvrtka na pátek, které přinese zvlněná studená fronta. Modely se zatím dosti liší. Dlouhodobý výhled není příliš optimistický.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 1. květen 2022

  1. květen 2022

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (24.4.–30.4.2022) byly srážky hlavně v období od neděle do úterý. Poté spíše převládalo suché počasí. Srážkové úhrny byly značně prostorově nerovnoměrné. Nejvíce pršelo v celé západní polovině Čech včetně Šumavy a to kolo 15-30 mm za týden. Okolo 20 mm spadlo i na střední Moravě. Naopak na jižní Moravě na mnoha místech spadlo jen do 1 mm za týden. Zhruba na polovině republiky byly zaznamenány úhrny jen do 5-10 mm za týden (jižní Morava, vysočina, Královehradecký a Pardubický kraj). V první polovině týdne bylo relativně chladno s maximem jen mezi 10-15°C. Poté došlo k oteplení na 15-18°C, lokálně i okolo 20°C. .
  V tomto týdnu čekáme průměrné teploty vzduchu a častější lokální bouřky. Půdní vlhkost se bude dosycovat převážně ve vrstvě do 40 cm, ale jen v místech, kde se přeháňky objeví. Spodní vrstvy budou stále zůstávat sušší.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 24. duben 2022

  24. duben 2022

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (17.4.–23.4.2022) jsme byli pod vlivem tlakových níží. To znamenalo i častější déšť, který ale celkově nebyl zas tolik vydatný. Na velké části republiky byl jen do 5 mm za týden. Více deště bylo zaznamenáno na jižní Moravě i v jižních Čechách. Zde napršelo až 15 mm za týden. Maximální teplota vzduchu během dne se většinou pohybovala od 7 do 13°C. Nejchladněji bylo v úterý a ve středu, kdy se maxima dostávala nad 10°C jen lokálně. Naopak v sobotu bylo na mnoha místech i více než 15°C. Noční minimální teploty vzduchu klesaly pod bod mrazu hlavně v první polovině týdne.
  V tomto týdnu by nejvíce mělo pršet v první polovině, ale budou velké prostorové rozdíly, kdy v jižní polovině má být srážek výrazně více. Dlouhodobý výhled předpokládá podprůměrné či průměrné teploty. Sucho by se tedy nemělo nějak výrazně zhoršovat.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 17. duben 2022

  17. duben 2022

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (10.4. – 16.4.2022) k nám nejdříve proudil teplý vzduch od jihu. S přechodem studené fronty se otočilo proudění na severní a s tím i přišlo citelnější ochlazení. Srážky byly vázány dominantně na přechod studené fronty ze čtvrtka na pátek. Celkově spadlo jen velmi malé množství srážek. Prakticky na celém území republiky jen do 5 mm za týden. Výjimkou byly Krkonoše, Jeseníky a Beskydy, kdy byly zaznamenány úhrny přes 20 mm za týden. Teploty nejdříve dosti razantně rostly a svého vrcholu dosáhly ve čtvrtek, kdy maxima byly nad 20°C.
  Zbytek dubna by měl být teplotně většinou průměrný s menším množstvím srážek, i když v tomto se modely liší. I v případě optimističtější předpovědi lze čekat, že se půdní sucho v dalších 10 dnech nezmění.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 10. duben 2022

  10. duben 2022

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (3.4. – 9.4.2022) nás ovlivňovaly přechody frontálních systémů. To přineslo i častější srážky, které se vesměs každý den objevovaly někde na území republiky. Celkově spadlo více srážek v Čechách (cca 10-25 mm/týden) než na Moravě (cca 5-15 mm/týden). Nejvyšší úhrny i přes 60 mm za týden byly zaznamenány v Krkonoších a na Šumavě. Teploty vzduchu nám postupně rostly a svého maxima dosáhly ve čtvrtek (15-18°C), poté se ochladilo.
  V dalších 10 dnech nemá příliš pršet a tím pádem půdní sucho se nám začne pomalu opět rozvíjet. Z dlouhodobého hlediska se čekají v dubnu a květnu spíše průměrné teploty bez velkých srážek, ale zde samozřejmě převažuje velká nejistota.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 3. duben 2022

  3. duben 2022

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (27.3. – 2.4.2022) nás ovlivnilo frontální rozhraní, které výrazně změnilo charakter počasí. Od středy nám začalo více pršet. Nejvyšší úhrny byly zaznamenány v Jeseníkách a na Šumavě a to okolo 20-40 mm za týden. Naopak na většině území republiky spadlo jen do 10 mm za týden, místy okolo 15 mm (Plzeňský a Karlovarský kraj). Během týdne se i dramaticky změnila teplota vzduchu. V první polovině vládlo skoro už letní počasí (i přes 20°C), ale od středy nám začaly padat teploty značně dolů a v sobotu byly denní teploty jen na 0-3°C.
  V dalších 10 dnech čekáme, že půdní vlhkost se bude zvyšovat a díky tomu půdní sucho se bude zmenšovat pod 40 % území republiky.

  pokračovat >